• +90 (212) 706 16 69

Yapay Zeka Destekli Bilim Merkezi

Yeni Nesil Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezleri İçin İleri Teknolojiyi Kullanıyoruz!

Yapay Zeka, Yapay Zeka Eğitimleri

Yeni nesil bilim, teknoloji ve tasarım merkezleri öğrenme süreçlerinin yaratıcılık ve üretimle birleştiği ve yapay zeka ile desteklendiği yerlerdir. İlgili disiplinlerde dene-yap, tasarı-beceri, geliştir-üret sistemlerinin verimli hale gelmesi için ileri teknolojinin kullanılmasıyla gerçekleşir. Katılımcılar yalnızca yalnızca izleyici değil, yapay zekanın etkisiyle ortamın birer parçası, fikir üretini, yol göstereni, deneyim yapabileni, başarısızlıktan başarıya geçişte yeni yollar bulabileni ve istediği alanda proje gerçekleştireni olurlar.

Yapay zekalı bilim, tasarım ve teknoloji merkezi;

 • Bilimsel deneylerin yapıldığı
 • Katılımcıların temel formülleri deneyimlediği
 • Uzay ve evrenin ileri teknolojiyle anlatıldığı
 • Tarihsel kişilerin görsel ve duyusal anlatımlarının güçlendirildiği
 • Fen bilimlerinin ve matematiğin anlaşılır ve daha sevilir olduğu
 • İnsan yapısının görsel ve duyusal anlatımlar güçlendirildiği
 • Yaratıcılığın kullanılmasının teşvik edildiği
 • Hayal edilenin yapay zekayla kısa zamanda görsel olarak sunulduğu
 • Düşünmenin ve hayal kurmanın güzelliğini
 • Hayalin tasarıma dönüşmesini
 • Ortak fikirlerin ortak tasarıma haline getirilmesini
 • Kişisel özelliklerin yaratıcılıktaki önemini
 • Tasarımların hızlıca görünür olduğu
 • Öğrenci, öğretmen ve serbest çalışanların özgür tasarım ortamına sahip olduğu
 • Yapay zekanın her alandaki güçlü desteğini aldığı
 • Yapay zeka eğitimlerinin gerçekleştiği
 • VR/AR teknolojisinin kullanılmaya başlandığı
 • Kodlama işlerinin yapay zeka temelli yapıldığı
 • İkiz görüntü teknolojisine ilgi duyanların yer bulacağı
 • Yeşil ekran çalışmalarının yapılabileceği
 • Robot teknolojileri geliştirmek için ihtiyaç duyulan alt yapının sunulduğu
 • Proje ve çıktı odaklı katma değerli çalışmaların yapıldığı yerlerdir.

Yapay zeka, merkezin yönetim, idari ve iç işleyişinin bir kısmında insanla ortak işler geliştirebilir. İstenirse bu programlar merkez tasarlanırken hayat geçirilir, istenirse de merkez katılımcıları proje ve üretim aşamlarında geliştirmelerini yapabilirler.

);
WhatsApp chat