• +90 (212) 706 16 69

Yapay Zekalı Yeni Nesil Eğitim Teknolojisi

Yeni Nesil Eğitim ve Öğrenme Teknolojilerinde Yapay Zeka Sınıfları

Yapay Zeka, Yapay Zeka Eğitimleri

MEB 2023 eğitim vizyonuna uygun öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve becerilerin hayat bulacağı yapay zeka sınıflarını Door Teknoloji eğitimin hizmetine sunar.

MEB 2023 eğitim vizyonuna uygun olarak geliştirdiğimiz yapay zeka sınıfları Endüstri 4.0 ve Dijital 5.0 teknolojilerini yakalayan ve yöneten kuşakların yetişmesine imkan sağlayacaktır. Door teknoloji tarafından tasarı- beceri atölyelerini de içinde alan ve ondan çok daha ileri donanımlara sahip bir sınıf tasarlanmıştır. 

Biliyoruz ki başlarda özel bir alan şeklinde düşünülen bu atılım zamanla tüm sınıflarda uygulanacak bir yönteme dönüşecektir. 

Yapay zekanın eğitim alanına girmesiyle birlikte eğitim alt yapısınında buna göre dizayn edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. 

Door teknoloji okullarda yapay zeka sınıflarının kurulması, eğitim kadrosunun eğitilmesi ve öğrencilerin kullanımına uygun hale getirilmesi amacıyla bu büyük adımı atan ilk kurum oldu. 

 MEB 2023 Eğitim Vizyonuna Uygun Yapay Zeka Sınıfları:

 • Veriye dayalı yönetim için gerekli alt yapı
 • Tasarım ve beceri alanlarına yönelik ileri teknoloji donanımı
 • Döner sermaye gelirlerinin iyileştirilmesi için çalışma metotları
 • Engelli öğrenciler için tam entegreli eğitim – öğretim merkezi
 • Dijital eğitim ve öğretim içeriği geliştirme eko-sistemi
 • Ulusal dijital içerik arşivi için ön hazırlık
 • Dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenler
 • İşleyişte insana yardım eden yapay zeka 
 • Dijitalleştirilmiş eğitim materyelleri
 • Öğrenciler için proje ve üretim çalışmaları
 • Yarışmalar için geliştirilmiş özel alan
 • Özel yetenekli öğrenciler için ayrıştırılmış modül 
 • Yapay zekanın yönetilmesi ve geliştirilmesi için deneme alanları
 • Mesleklerde yaşanacak değişimlere uygun müfredat
 • Sürekli gelişim ve güncelleme teknolojisi

Yapay zeka sınıfları teknik donanıma ek olarak geliştirilecek yapay zekalı mobil uygulama ile desteklenecektir. Dijital verilerin oluşturulması, eğitim-öğretimde kullanılması ve lider öğretmenlerin yetişmesi amacına yönelik yapay zeka teknoloji kullanılmaktadır. 

MEB 2023 vizyonuna uygun olarak geliştirilmiş olan sınıflar, yapay zeka geliştirilmesi, döner sermayenin güçlendirilmesi, öğretmen ve öğrencinin endüstri 4.0 dünyasına hazır hale gelmesini amaçlar. 

Dene – yap, kendin-yap, tasarla – yap, üret-yap çağrılarına karşılık vermek ve ülkemizin kalkınması, iş gücümüzün niteliğinin artması için okulunuzda yapay zeka sınıfları kurulmalıdır.

);
WhatsApp chat