MEB 2023 Eğitim Vizyonuna Hazırız!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 eğitim vizyonu çağrısına
Yapay Zeka sınıfları, Yapay Zeka Müfredatı, Yapay Zeka Ders Kitapları ve 
Eğitimci Eğitimiyle destek veriyoruz…

MEB 2023 Eğitim Vizyonuna Uygun Olarak Yapay Zeka Teknolojisini; Dijitalleşme, Eğitim, Tasarı – Beceri Atölyeleri, Lider Öğretmenler ve Öğrenciler Yetiştirmek İçin Kullanıyoruz.

Endüstri 4.0 ile devam eden dijital dönüşüm eğitim camiasında da bazı değişiklikler ve gelişmeler yapma gerekliliğine yol açtı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 vizyon belgesi bunun ilk adımıdır ve vizyon belgesine uygun adımların hayata geçirilmesiyle süreç devam edecektir. Door teknoloji olarak yapay zeka yönetimi için öğretmen eğitimleri vererek ve yeni nesil eğitim için yapay zekalı sınıflar kurarak vizyon 2023 için gerekli alt yapıyı sunuyoruz.

Öğretmenlerin eğitim teknolojileri, ders içerikleri, yeni eğitimci nitelikleri, meslek ve öğrenci değişimlerini yönetebilmeleri için yapay zeka yönetimi becerisine kavuşmalarını gerekmektedir.

Detaylar

Yapay zekâ sınıfları yeni nesil eğitimin temelini oluşturmaktadır. Artık robotik kodlama terk edilmekte, kazanılması gereken asıl beceri yapay zeka temelli eğitim süreçlerinin gerçekleştirilmesidir. 

Detaylar

Derslerin azaltıldığı, tasarı-beceri yeteneklerinin geliştirildiği, veri bazlı okul yönetimine geçildiği, dijital sürecin güçlendirildiği ve bunların dünyayla entegre olarak yapay zekayla desteklendiği süreçtir.

Detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu kapsamında ülkemizin eğitim alanında yapacağı atılımları, ülkemizin gözde teknoloji şirketlerinden biri olarak desteklemekteyiz. Henüz dünyada olmayan bazı yapay zeka teknolojilerimiz, yapay zeka Raa, ders işleyiş, görüntü, tasarlama ve üretme konularında eğitim dünyasının hizmetinde. Door Teknoloji yeni nesil eğitim teknolojilerinde özgün projelere, deneyimli ve güçlü ekibe sahiptir.