Teknolojiye Endüstri 4.0 Gücü!

Yapay Zeka, Yapay Zeka Eğitimleri

Door Teknoloji, dördüncü sanayi devrimi olarak kabul edilen Endüstri 4.0 gücü ile yanınızda. Sizin için insanoğlunun bugüne kadar ürettiği bilginin ve geliştirdiği teknolojinin eşsiz uyumunu bir araya getirdik. Bu uyum işleriniz, yaşam alanlarınız, sosyal medyanız, internet siteleriniz, üretim modelleriniz, yazılımlar, mobil uygulamalarınıza yeni bir boyut kazandırıyor.

Yapay zekâ , nesnelerin interneti, büyük veri, bulut teknolojisi, nanoteknoloji, sanal ve artırılmış gerçeklik vb. teknolojiler günlük yaşamımızı kolaylaştırdığı gibi; iş yapma şekillerimizi değiştiriyor, bilgiye ulaşımı kolaylaştırıyor, üretimi hızlandırıyor, maliyetleri azaltıyor ve verimliliği artırıyor.

Endüstri 4.0 ile iş yapış sistemi, üretimden – son tüketiciye kadar bütün olarak etkileniyor. Şirketlerin yararına gelişen bu süreçler aynı zamanda yeni mesleklerin doğuşunu da tetikliyor. Bugün şirketler için vazgeçilmez gibi duran iş ve üretim planları ve bazı meslekler Endüstri 4.0 ile gereksiz hale geliyor. Yeni devrim, yeni çağ, iş ve sosyal yaşamda gelişimin dinamiği oluyor. Şirketler hem teknolojik değişimi gerçekleştirmek, hem de bu değişime uygun görev tanımları ve yeni insan kaynağı bulmak zorunda. Aksi takdirde eski bir teknolojiye ve insan kaynağına sahip olarak, zaman, maliyet, kalite ve müşteri kayıplarıyla karşı karşıya gelebilirler. Door Teknoloji, hem üretim ve idari süreçlerinizde, yazılım ve uygulamalarınızda, hem de yeni insan kaynağı

Endüstri 4.0 Fırsatları:
✓ Makine ve yazılımlara öğrenme ve uygulama becerisi kazandırma,
✓ Dünya ile rekabet edebilen teknolojiye sahip olma,
✓ Akıllı otomasyon sistemlerinden yapay zekâlı ileri teknolojiye geçme,
✓ Bilgiye daha çabuk ulaşma ve hemen kullanabilme,
✓ Yapay zekâya geçişi gerçekleştirme,
✓ İnsan kaynakları yapısını, görev ve tanımları, performans kriterlerini güncelleme,
✓ Mevcut teknolojiyi daha verimli ve daha faydalı olarak kullanma,
✓ Yönetim, üretim, lojistik, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerde insan hatasını azaltma,
✓ Ürün ve hizmet kalitesini standart seviyede tutma,
✓ İş yapma kapasitesini arttırma,
✓ 7/24 durmadan çalışan zekâlı sisteme geçme.

);
WhatsApp chat