Ulaşım Sistemleri Yönetimi


Endsütri 4.0 ile Ulaşım Sistemlerini Yönetin!

Endüstri 4.0 ve Yapay Zekâ Ulaşım Sistemlerinde Planlama Dönemi!
Uzun zamandır ulaşım sistemleri ile ilgili yapılan teknolojik gelişmelerde odak nokta olarak otomasyondan alınan bilgiler temel alınıyor. Ulaşım sistemleri yönetimi otomasyondan gelen anlık veriye ve bilgilendirmeye dayalı olarak bir çok sorunu beraberinde getiriyor. Örneğin bir kişi evden çıkıp navigasyonuna baktığında yol açıkken, 10 dakika sonra kendini trafiğin içinde bulabiliyor. Trafikte geçirilen zamanın artması, yanlış bilgi, plansız trafik yönetimi ve akaryakıt kullanımında artış aklımıza gelen ilk sorunlardır. Otomasyon ve sinyalizasyon sistemleri bir dönem için ilerleme olarak görünse de yavaş yavaş sorunların kaynağı olmakta ve gelişen kentleşmede zayıf kalmaktadır. 

Door Teknoloji tarafından geliştirilen yapay zekâ Raa ile, ulaşım sistemleri, otomasyonun trafik yönetiminde sahip olduğu yetersizliği kapatma gücüne sahiptir. Otomobillerin hareketlerine göre bildirimde bulunan trafik lambaları, sinyal araçları ve yoğunluk haritalarının sabit bilgileri yerine, ana rolü yola veren ve yol üzerinde ki yaya, araç ve elektronik sistemler dahil tüm elemanları planlayan ve yöneten ileri bir teknolojidir. Endüstri 4.0’ın ulaşım sistemlerine etkisi anlık veriden kurtarılan, onun yerine planlayan, organize eden ve düzenleyen bir sisteme geçiştir. Özellikle 2020 yılından itibaren göreceğimiz sürücüsüz (otonom) araçlara hazırlanmış ulaşım sistemlerini sunar.

Yapay Zekâ’nın Ulaşım Sistemlerinde Avantajları;;

✓ Sürücüsüz araçlar için hazırlanmış yollar,
✓ Planlı ve düzenli trafik yönetimi,
✓ Kendi kendine öğrenme ve uygulama kabiliyeti eklenmiş teknoloji,
✓ Daha az trafik, daha az yakıt tüketimi,
✓ Planlı olarak yönetilen trafik lambaları, hız kontrolleri,
✓ Ödeme sisteminde yeni ve gelişkin teknoloji kullanma,
✓ Kaza oranlarını azaltma hedefi,
✓ İnsan kaynaklı hataları düşürme fırsatı,
✓ Makine öğrenmesiyle araçları zaman ve ulaşım konusunda doğru yönlendirme,
✓ Merkezi ve kolay kontrollü koordinasyon,
✓ Ambulans ve acil durumlarda kolaylaştırılmış trafik akışı,
✓ Çalışan sayısından ve bilgisinden bağımsız çalışan sistem,